Lekcja 12

Verneinungen - zaprzeczenia

W dzisiejszej lekcji poznacie Państwo trzy sposoby tworzenia zdań przeczących w języku niemieckim wraz z zasadami i przykładami ich użycia w praktyce.

1. Każde z zaprzeczeń występuje w języku polskim jako "nie". Kiedy używamy "nein", kiedy "nicht" a kiedy "kein"?:

​1) przeczenie "nein"

używamy do zaprzeczenia całych zdań. 
Może występować przed całym zdaniem, lub tworzyć pojedyncze zdanie:

 • Nein. - Nie.
 • Nein, ich mag nicht. - Nie, ja nie lubię.
 • Nein, ich kann dich nicht heute besuchen. - Nie, nie mogę Cię dzisiaj odwiedzić.

2) przeczenie "nicht"

Zaprzecza czasownik - występuje wtedy za nim:

 • Sie fährt nicht. - Ona nie jedzie.
 • Frau Müller kommt heute nicht. - Pani Müller dzisiaj nie przyjdzie.

Zaprzecza przymiotniki i przysłówki - występuje wtedy przed nimi:

 • Es ist nicht leicht. - To nie jest łatwe.
 • Er ist nicht alt. - On nie jest stary.

 3) przeczenie "kein"

 Używamy, kiedy chcemy zaprzeczyć całą część zdania dotyczącą rzeczownika. Stoi wtedy przed zaprzeczanym rzeczownikiem:

 • Ich habe keine Zeit. - Nie mam czasu.
 • Er ist kein Pole. - On nie jest Polakiem.
 • Ich habe keine Ahnung. - Nie mam pojęcia.
2. Przykładowe zdania:
 • Nein, du arbeitest. - Nie, ty pracujesz.
 • Nein, ich singe nicht. - Nie, nie śpiewam.
 • Er sitzt nicht. - On nie siedzi.
 • Es ist nicht teuer. - To nie jest drogie.
 • Ich spreche kein Englisch. - Nie mówię po angielsku.
 • Sie hat kein Geld. - Ona nie ma pieniędzy.
Sprawdź swój niemiecki
Zaznacz poprawne zdanie.
Zaznacz poprawne zdanie.
Zaznacz poprawne zdanie.
Zaznacz poprawne zdanie.
Zaznacz poprawne zdania.
Zaznacz poprawne zdania.

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia