LEKCJA 126:

Mini test językowy

Przygotowaliśmy test z języka niemieckiego z ostatnich lekcji! Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź, którą należy wybrać z poniższych czterech odpowiedzi.

1.

Sprawdź swój niemiecki:

Proszę wskazać poprawne zdanie: Mam silne bóle głowy.

Proszę wskazać poprawny zwrot: Dbać o higienę

Proszę wskazać poprawny zwrot: w trakcie jedzenia

Proszę wskazać poprawny zwrot: myć zęby

Jak powiesz- “raz dziennie muszę przyjmować lekarstwa”

Jak powiesz- “to sprawia mi przyjemność”

Jak powiesz: Jestem zajęta.

Proszę wskazać poprawne zdanie: Mamy dziś wolne.