Lekcja 116

Gesunder Lebensstil - zdrowy tryb życia

Poznamy w dzisiejszej lekcji słownictwo i zwroty dotyczące tak ważnego tematu, jakim jest nasze zdrowie.

3. Przykładowe zdania:
  • Wir leben gesundheitsbewusst. - Dbamy o zdrowie/ żyjemy zdrowo/ prowadzimy zdrowy tryb życia.
  • Gesundheit steigert die Lebensqualität. - Zdrowie poprawia jakość życia.
  • Bewegung stärkt Muskulatur und Herz-Kreislauf-System. - Ruch wzmacnia mięśnie i układ krążenia.
  • Gesunder Lebensstil erhöht deutlich Lebenserwartung. - Zdrowy tryb życia podnosi znacznie przewidywaną długość życia.
  • Ein gesunder Lebensstil umfasst nicht nur die Ernährung, aber auch körperliche Aktivität. - Zdrowy tryb życia obejmuje nie tylko odżywanie, ale też aktywność fizyczną.
  • Je vielfältiger und abwechslungsreicher die Ernährung, desto besser kann Übergewicht vermieden werden. - W im bardziej urozmaicony i różnorodny sposób się odżywiamy, tym łatwiej nam uniknąć nadwagi.
  • Koffein ist verantwortlich für die Schwächung des Nervensystems. - Kofeina jest odpowiedzialna za osłabianie układu nerwowego.
  • Die abwechslungsreiche, gesunde Ernährung bedeutet, dass der Körper eine ausreichende Menge an Nährstoffen erhält. - Urozmaicone, zdrowe odżywianie oznacza, że do organizmu dostarcza się wystarczającą ilość substancji odżywczych.
  • Menschen, die nicht rauchen, nicht übergewichtig sind und regelmäßig Sport treiben, leben durchschnittlich länger. - Ludzie, którzy nie palą, nie są otyli i regularnie uprawiają sport, żyją dłużej.
  • Zu viel Zucker fördert nicht nur die Entstehung von Karies, sondern auch von Übergewicht. - Zbyt duże ilości cukru prowadzą nie tylko do próchnicy, ale również nadwagi.
Sprawdź swój niemiecki
"jakość życia" to po niemiecku:
Proszę dokończyć zwrot: gesunden Lebensstil ...
Proszę wskazać poprawne zdanie:
"gesundheitsbewusst" oznacza:

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia