Lekcja 115:

Zdania przydawkowe

Dziś nauczymy się budować w języku niemieckim często używane w mowie zdania przydawkowe.

1.

Zdania przydawkowe, to zdania z zaimkiem względnym "który, która, które... "

Ten zaimek w języku niemieckim, to znane nam już "der, die, das ..."

Żeby budować takie zdania konieczna jest znajomość odmiany rodzajnika:

                                   r. męski                r.żeński                 r. nijaki                      l. mn


Nominativ (mianownik)      der                        die                        das                        die


Genitiv (dopełniacz)           dessen                deren                  dessen                    deren


Dativ (celownik)                 dem                      der                       dem                     denen  


Akkusativ (biernik)             den                       die                        das                         die

 

Zdania z użyciem tych zaimków są bardzo łatwe w budowie, należy znać jednak rodzajnik rzeczownika, który chcemy opisać:

der Mann

Da steht ein Mann. Der Mann ist mein Nachbar. - Tam stoi męźczyzna. Mężczyzna jest moim sąsiadem.

Da steht ein Mann, der mein Nachbar ist. - Tam stoi mężczyzna, który jest moim sąsiadem. -> der + Nominativ

die Frau

Das ist eine Frau. Ich kenne ihren Mann. - To jest kobieta. Znam jej męża.

Das ist die Frau, deren Mann ich kenne. - To jest kobieta, której męża znam. -> die + Genitiv

das Kind

Das ist ein Kind. Ich kaufe diesem Kind ein Geschänk. - To jest dziecko. Kupuję temu dziecku prezent.

Das ist das Kind, dem ich ein Geschänk kaufe. - To jest dziecko, któremu kupuję prezent. -> das + Dativ

die (PL) Leute

Das sind die Leute. Ich habe mit ihnen gearbeitet. - To są ludzie. Pracowałem z nimi.

Das sind die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. - To są ludzie, z którymi pracowałem. -> die (PL) + Dativ

2. Przykładowe zdania:

  • Das ist der Junge, der mir gefällt. - To jest chłopak, który mi się podoba.
  • Meine Schwester, die 19 Jahre alt ist, hat ein Auto gekauft. - Moja siostra, która ma 19 lat, kupiła samochód.
  • Das ist diese Nachbarin, deren Sohn in Deustchland wohnt. - To jest ta sąsiadka, której syn mieszka w Niemczech.
  • Die Frau, die ich getroffen habe, ist meine Mitarbeiterin. - Kobieta, którą spotkałam, to moja współpracownica.
  • Er hat ein Kind, das sehr brav ist. - On ma dziecko, które jest bardzo grzeczne.
  • Das ist die Freundin, mit der ich gestern im Kino war. - To jest przyjaciółka, z którą byłam wczoraj w kinie.
  • Er ist der letzte, der die Prüfung bestanden hat. - On jest ostatnim, który zdał egzamin.
  • Das Mittagessen, das ich gekocht habe, hat jedem geschmeckt. - Obiad, który ugotowałam, smakował każdemu.
  • Die Arbeit, die ich ausübe, macht mir viel Spaß. - Praca, którą wykonuję, sprawia mi dużo przyjemności.

Sprawdź swój niemiecki:

Proszę wskazać poprawną formę die + Dativ według tabelki:

Jak powiedzieć "Kobieta, którą znam"

Proszę wskazać poprawne zdanie:

Proszę wskazać poprawne zdania: