Lekcja 112

Kontinente und Länder - kontynenty i kraje

Dziś poznamy w naszej lekcji nazwy kontynentów i wybranych krajów świata.

1. :

Nazwy krajów z zasady mają rodzaj nijaki - das. Nie używa się go w mowie - nie mówimy np. ich bin in dem (das+dativ) Deutschland, lub fahren nach dem Polen.

Rodzajniki podaje się jedynie z nazwami krajów, które stanowią wyjątki od tej zasady i mają inny rodzajnik lub występują w liczbie mnogiej, np.:


die Schweiz - ich fahre in die Schweiz; ich bin in der Schweiz

der Vatikan - ich fahre in den Vatikan; ich bin im Vatikan

die Philippinen (PL) - ich fahre in die Philippinen; in bin in den Philippinen

3. Przykładowe zdania:
  • Kanada ist zweitgrößtes Land der Welt. - Kanada to drugi co do wielkości kraj świata.
  • Jeder fünfte Mensch kommt aus China. - Co piąty człowiek pochodzi z Chin.
  • Die Hauptstadt Italiens ist Rom. - Stolicą Włoch jest Rzym.
  • Der Pole ist ein Mann, der in Polen wohnt. - Polak to człowiek mieszkający w Polsce.
  • Deutschland grenzt an Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, an die Schweiz, an Frankreich, Luxemburg, Belgien und an die Niederlande. - Niemcy graniczą z Danią, Polską, Czechami, Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią.
  • Schweden liegt im Norden Europas. - Szwecja leży na północy Europy.
  • Russland ist das größte Land Europas. - Rosja jest największym krajem Europy.
  • Ich bin im Sommer in den USA gewesen. - Latem byłem w USA.
  • Brasilien liegt im Südamerika - Brazylia leży w Ameryce Południowej.
  • Ich möchte das ganze Europa bereisen. - Chciałbym zwiedzić całą Europę.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać poprawną odpowiedź:
Proszę wskazać kontynent:
Proszę wskazać poprawną odpowiedź: ... ist zweitgrößtes Land der Welt.
Proszę wskazać kraje europejskie:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia