Lekcja 111

Das Autofahren - jazda samochodem

Poznamy w dzisiejszej lekcji słownictwo związane z jazdą samochodem.

3. Przykładowe zdania:
 • Man braucht einen Führerschein, um mit dem Auto fahren zu können. - Potrzebne jest prawo jazdy, żeby móc jeździć samochodem.
 • Sie ist eine gute Autofahrerin. - Ona jest dobrym kierowcą.
 • Am 22. September findet in Deutschland ein autofreier Tag statt. - 22. września odbywa się w Niemczech dzień bez samochodu.
 • Wie schnell fährt dein Auto? - Jaką prędkość rozwija twój samochód?
 • Er fährt gut. - On dobrze prowadzi.
 • Lass mich fahren. - Daj mi poprowadzić.
 • Sie ist 90km/h im bebauten Gebiet gafahren. - Ona jechała 90km/h w terenie zabudowanym.
 • Wir haben uns in der Stadt verfahren. - Zabłądziliśmy w mieście.
 • Sie sind zu schnell gefahren. - Jechał pan za szybko.
 • An der Kreuzung müssen wir nach links abbiegen. - Na skrzyżowaniu musimy skręcić w lewo.
 • Das Stoppschild vorschreibt anzuhalten. - Znak stop nakazuje się zatrzymać.
Sprawdź swój niemiecki
"bremsen" oznacza:
Wie schnell ... dein Auto?
Um mit dem Auto zu fahren, braucht man ...
Proszę wskazać słownictwo związane z jazdą samochodem:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia