LEKCJA 10:

Das Hobby - hobby

Tematem dzisiejszej lekcji będą zainteresowania i czas wolny. Dowiemy się z niej jak zapytać o czyjeś hobby oraz w jaki sposób opowiedzieć o swoim ulubionym sposobie spędzania wolnego czasu.

3. Przykładowe zdania:

  • Matthias spielt gern Fußball. - Matthias gra chętnie w piłkę nożną.
  • Anna fotografiert gern. - Anna fotografuje chętnie.
  • Er liest gerne Bücher. - On chętnie czyta książki.
  • Mein Hobby ist schwimmen. - Moim hobby jest pływanie.
  • In der Freizeit reise ich viel. - W czasie wolnym dużo podróżuje.
  • Ich interessiere mich für klassische Musik. - Interesuje się muzyką klasyczną.

Sprawdź swój niemiecki:

Jak powiesz po niemiecku: Moim hobby jest gotowanie.

Krzyżówka to po niemiecku:

Które z pytań dotyczą zainteresowań/ hobby? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Was kann man spielen? (W co / na czym można grać?) Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.