Lekcja 106

Wo und wann? - przysłówki określające czas i miejsce

Dziś poznamy słownictwo, którego możemy używać określając czas i miejsce.

1. :

Przysłówki określające miejsce:

 • odpowiadające na pytanie wo? - gdzie?

dort  - tam

hier - tutaj

oben - na górze

unten - na dole

mitten - w środku

rechts - na prawo

links - na lewo

vorne - z przodu

hinten - z tyłu

draußen - na zewnątrz

überall - wszędzie

 • odpowiadające na pytanie wohin? - dokąd?

dorthin - w tamtą stronę

heraus - na zewnątrz

hinunter - na dół

 • odpowiadające na pytanie woher? - skąd?

daher - stamtąd

von oben - z góry

von unten - z dołu

 

Przysłówki określające czas mogą wyrażać:

 • przeszłość:

damals - wtedy

früher - wcześniej

vorher - przedtem

gestern - wczoraj

vorgestern - przedwczoraj

neulich - niedawno

einmal  - pewnego razu, niegdyś

 • teraźniejszość:

jetzt - teraz

gegenwärtig - obecnie

gerade - właśnie

nun - teraz/w tej chwili

heute - dzisiaj

sofort - natychmiast

 • przyszłość:

danach - potem

später - później

bald - wkrótce

morgen - jutro

übermorgen - pojutrze

 

Inne przysłówki czasowe:

oft - często 

immer - zawsze

zuerst - najpierw

manchmal - czasem

niemals/nie - nigdy

abends - każdego wieczora 

morgens - każdego poranka

sonntags - każdej niedzieli

 

2. Przykładowe zdania:
 • Ich kann ja nun nicht. - Teraz nie mogę.
 • Morgens trinkt sie warmen Kaffee. - Każdego poranka pije gorącą kawę.
 • Dort steht mein neues Auto. - Tam stoi mój nowy samochód.
 • Es ist unten, im Keller. - Jest na dole, w piwnicy.
 • Manchmal gehe ich mit meinen Freunden ins Kino. - Czasem chodzę z moimi przyjaciółmi do kina.
 • Ich bin niemals in Afrika gewesen. - Nigdy nie byłem w Afryce.
 • Er wartet auf dich oben. - On czeka na ciebie na górze.
 • Ich habe dich schon überall gesucht. - Szukałam Cię już wszędzie.
 • Maria kommt drei Stunden später. - Maria przyjdzie 3 godziny później.
 • Bis bald! - Do zobaczenia wkrótce!
 • Zuerst machen wir eine Pause, ich bin schon müde. - Najpierw zrobimy przerwę, jestem już zmęczony.
 • Wir streiten manchmal, aber das ist ganz normal. - Czasem się kłócimy, ale to normalne.
 • Sie kam gerade daher. - Właśnie stamtąd przyszła.
 • Er ging dorthin. - Poszedł w tamtą stronę.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać przysłówek określający czas:
Proszę wskazać przysłówek opisujący przyszłość:
Proszę wskazać poprawne zakończenie zdania: Maria kommt drei Stunden ...
Proszę wskazać poprawne zdania:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia