Aktualności

Praca dla cudzoziemców

Data dodania — 2010-08-11

20 lipca b.r. weszły w życie przepisy roporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Oznacza to, że obywatele krajów sąsiadujących z RP mogą podejmować pracę w okresie do 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy, jeżeli otrzymają oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy.

Źródło: SAZ

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia