Poradnik

Opieka nad starszą osobą

Data dodania — 2011-08-22

 

W tej części cyklu Akademia języka niemieckiego poruszany jest temat zwrotów szczególnie ważny i przydatny podczas pracy w opiece. Przedstawiamy zwroty i terminy dotyczące samopoczucia osoby podopiecznej, najważni­ejszych czynności wykonywanych podczas opieki nad Seniorem, a także niemieckie nazwy najczęstszych schorzeń jakie dotykają osoby w podeszłym wieku. 


Opieka nad osobą starszą - Die Seniorenbetreuung [di senioren-betrojunk]

 

Podopieczny -  die pflegebedürftige Person [di pflege-bedurftige per-zon] 
Opiekunka - die Betreuerin, [di betrojerin]

 


Pytania dotyczące samopoczucia


Opiekunka osob starszych_1


  • Jak się Pani czuje, Pani Müller? Wie geht  es   Ihnen Frau Müller?    [wi gejt es inen frał myler]

 

 

  • Co Pana/Panią boli? Was tut Ihnen weh? [was tut inen we?]

 

 

  • Proszę powiedzieć co Panu/Pani dolega? Bitte sagen Sie, was Ihnen fehlt? [Byte zagen zi, was inen fejlt]

 

 


Przykładowe zwroty dotyczące stanu zdrowia


 

Czuję się dobrze/źle. Mir geht es gut/schlecht. [mija gejt es gut/szleśt] 

Nie czuję się najlepiej. Ich fühle mich nicht besonders. [iś fyle miś niśt bezonders]

Czuję się słabo. Kręci mi się w głowie. Ich fühle mich schwach. Mir ist schwindlich. [iś fyle miś szwach. Mija ist szwindliś]

Mam skurcze mięśni. Ich  habe Muskelkrämpfe. [iś habe muszel-krempfe]

Boli mnie głowa/ręka. Mein Kopf / Bein tut mir weh. Ich habe Kopfschmerzen/ Beinschmerzen.[majn kopf/bajn tut mija we. Iś habe kopf-szmerzen/ bajn-szmercen]

Bolą mnie plecy. Meine Rücken tun mir weh. Ich habe Rückenschmerzen. [majne ruken tum mija we. Iś habe ruken-szmercen]

Bolą mnie stawy. Ich habe Gelenkschmerzen. [iś habe gelenk-szmercen]

Jest mi ciepło/zimno.Mam gorączkę. Mir ist warm/kalt. Ich habe Fieber. [mija ist warm/kalt. Iś habe fiber]

Mam dreszcze. Bardzo się pocę. Ich habe Schüttelfrost. Ich schwitze sehr. [iś habe szutel-frost. Iś szwice zeja]

Swędzi mnie skóra. Mam wysypkę. Meine Haut juckt. Ich habe Ausschlag. [majne hałt jukt. Iś habe aus-szlag]

 

 

 


Choroby podeszłego wieku ? alterstypische Krankheiten [alters-typisze krank-hajten]


Demencja ? die Demenz [di demenc] 
Choroba Parkinsona ? die Parkinson-Krankheit [di parkinson-krankhajt] 
Choroba Alzheimera - die Alzheimer-Krankheit [di alc-hajma-krankhajt] 
Choroba układu krążenia - die Herz-Kreislauferkrankung [di herc-krajs-lałf-erkrankungen] 
Wylew - der Schlaganfall [der szlag-anfal] 
Stwardnienie rozsiane - MS-Patient [em-es-pacient] 
Choroba wrzodowa - das Magengeschwür [das magen-geszwur] 
Choroba nowotworowa - der Krebs [der kreps] 
Cukrzyca ? das Diabetes/die Zuckerkrankheit [das diabetes/di cuker-krankhajt] 
Artroza (zwyrodnienie stawów) - die Arthrose [di artroze] 
Osteoporoza - die Osteoporose [di osteoporoze] 
Astma - das Asthma [das astma] 
Nietrzymanie moczu - die Inkontinenz [di inkon-tinenc] 
Cewnik- die Dauerkatheter [di dałer-kateter] 
Stomia jelitowa ? das Stoma [das stoma] 
Żylaki - die Krampfadern [di krampf-adern] 
Problemy ze słuchem - die Schwerhoerigkeit [die szwer-hyriś-kajt] 
Problemy z przełykiem - Probleme mit der Speiseröhre [probleme mit der szpajze-ryre] 
 

 

 

Co dolega Pani Müller? - Was fehlt Frau Müller? [was felt frał myler?]

  • Jest osobą leżąca. - Sie ist bettlägerig[zi ist bet-legeriś]
  • Cierpi na chorobę umysłową. ? Sie ist geistig behindert [zi ist gajstiś behindert]
  • Ma problemy z chodzeniem. - Sie ist gehbehindert [ zi ist gej-behindert]
  • Jest lewostronnie-prawostronnie sparaliżowana. - Sie ist linksseitig-rechtsseitig gelähmt[zi ist link-zajtiś/reśt-zajtiś gelemt]


Zwroty pomocne w opiece nad osobą w podeszłym wiekuCzy jest Pani zmęczona? Sind Sie müde? [zynd zi myde] 
Czy chce Pani odpocząć? Möchten Sie sich ausruhen? [myśten zi ziś aus-rułen] 
Czy chce Pani już pójść spać? Möchten Sie schon ins Bett gehen?[myśten zi szon ins bet gejen] 
Czy dobrze Pan/Pani spał/a? Haben Sie gut geschlafen? [haben zi gut geszlafen?] 

Czy nie jest tu za gorąco/za zimno? - Ist es hier nicht zu warm/zu kalt? [ist es hija niśt cu warm/kalt] 


Podkładać poduszkę pod głowę - das Kissen unter den Kopf legen [das kysen unter den kopf legen]
Czy poprawić Pani poduszkę? ? Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken? [zol iś inen das kysen cureśt-ruken?] 
Poczytać Pani/Panu  gazetę/ książkę? - Soll ich Ihnen die Zeitung/das Buch vorlesen? [zol iś inen di cajtunk/das buch for-lejzen] 
Proszę odwrócić się na bok. - Legen Sie sich bitte auf die Seite. [legen zi ziś auf di zajte] 
Proszę się wyprostować. - Richten Sie sich bitte auf. [riśten zi ziś bite auf] 
Może wyjdziemy teraz na spacer? - Gehen wir jetzt spazieren? [gejen wija ject szpaciren?] 
Teraz pójdziemy na spacer. - Nun gehen wir spazieren. [nun gejen wija szpaciren] 
Potrzebuje Pani okularów/laski? Brauchen Sie Ihre Brille/ Ihren Stock? [brałchen zi ire bryle/iren sztok?] 
Czy chce Pan/i skorzystać z toalety? - Wollen Sie die Toilette benutzen? [wolen zi di tojlete benucen] 
Zmienię Pani pampersa. - Ich wechsle Ihnen Pampers. [iś weksle inen pampers] 
Przyjmować (spożywać)  lekarstwo - das Medikament schlucken [das medikament szluken] 
Podawać 10 kropli leku - 10 Tropfen Arznei geben [cejn tropfen arcnaj gejben] 
Dostawać zastrzyk - eine Spritze bekommen [ajne szpryce bekomen] 
Mierzyć temperaturę - die Temperatur messen [di temperatur mesen]Mierzyć puls ? Den Puls messen [dejn puls mesen] 
Ma Pani wysokie/niskie ciśnienie. - Sie haben hohen/niedrigen Blutdruck. [zi haben hoen/nidrigen blut-druk] 

Zaraz zrobię Pani opatrunek. Gdzie jest bandaż? - Ich mache Ihnen gleich den Verband. Wo ist die Binde? [iś mache inen glajś den fer-bant. wo ist di binde] 
Materac przeciwko odleżynom - die Anti-Dekubitus-Matratze [di anti-dekubitus-matrace] 
Odleżyna ? das Dekubitalgeschwür [das dekubital-geszwyr] 
Okład ? der Umschlag [der umszlak] 
Kule (do chodzenia) - die Krücke [di kryke] 
Wózek inwalidzki ? der Rohlstühl  [der rol-sztul]Pchać wózek inwalidzki - den Rollstuhl schieben[den rol-sztul sziben] 
Podawać coś do picia ? etwas zum Trinken geben [etfas cum trynken gejben] 
Czy mam Pana/ią nakarmić? - Soll ich Sie füttern? [zol iś zi fytern] 
Pani Müller, zadzwonię po lekarza/pogotowie. - Frau Müller, ich rufe den Notarzt / Rettungsdienst an. [frał myler, iś rufe den notarct/retunks-dinst an] 
Pani Müller jest już w domu i nabiera sił. - Frau Müller ist schon zu Hause und kommt zu Kräften.[frał myler ist szon cu hałze unt komt ci kreften]  

Interkadra w liczbach

11
Lat
doświadczenia
10000
Polubień
na Facebooku
20
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia